Filtrasyon Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Filtrasyon Sistemleri

Filtrasyon sistemleri, suyunuzun istenilen mikron hassasiyetinde arıtımını sağlayarak, askıdaki katı maddelerin gideriminde en etkili yöntemdir. Bununla birlikte medya filtrasyon sistemleri suyunuzda bulunan organik maddeler ve bazı minarellerin giderilmesi için de kullanılır.

Filtrasyon Sistemlerimiz

  • Kartuşlu Üniteler
  • Multi-Kartuş Üniteler
  • Torba Filtreleri
  • Separatör Filtreler
  • Kum Filtreleri
  • Kum Demir Filtreleri
  • Aktif Karbon Filtreleri
  • Ultrafiltrasyon Sistemleri

Yoğun kullanımı olan filtrasyon sistemlerine aşağıda yer verilmiştir.

Kum Filtrasyon Sistemleri

Filtrasyon sistemleri, Kum filtreleri ile suyun içerisinde çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri ve askıda katı maddeleri gidermek amacıyla kullanılmaktadır.

HydroFilter-F Otomatik Kum Filtreleri, içinde bulunan medya yardımı ile suda bulanıklığa sebep olan farklı boyutta ve yoğunluktaki partiküllerin medyanın değişik katmanlarında tutularak sudan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Filtre üzerinde biriken tortu ve kirlilikler, geri yıkama ile otomatik olarak temizlenmektedir.

Bu filtrelerin otomasyonu genel olarak Fujisimo otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup, yüksek debilerde özel nano tech sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

 

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri

Aktif karbon filtrasyon sistemleri; suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılmaktadır.

HydroFilter-C Otomatik Filtreler aktif karbonun adsorpsiyon özelliği ile, sudaki molekül ve iyonları mineral gözenekleri vasıtası ile iç yüzeylerine doğru çekerek, suyun organik maddelerden arınmış, renksiz, kokusuz ve berrak bir şekilde olmasını sağlar.

Aktif karbon filtreleri; insan müdahalesi olmaksızın kendi kendini otomatik geri yıkamaya alır. Bu filtrelerin otomasyonu genel olarak Fujisimo otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup, yüksek debilerde özel nano tech alternatif olarak kullanılmaktadır.

 

Demir Filtrasyon Sistemleri

Demir ve mangan için özel olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan oksidasyon/filtrasyon metotları ile Demir filtresi aracılığı ile arındırılır. Bu sayede demirin ve manganın neden olduğu renk ve bulanıklık, çamaşır, kumaş ve porselen eşya üzerinde leke bırakması, su borularının iç cidarlarının daralması, borularda demir bakterilerinin çoğalarak suyu kirletmesi ve tesisat aksamının bozulması önlemiş olur.

HydroFilter-I Otomatik Demir-Mangan Filtreleri ile mineral yatağından uygun filtrasyon hızında geçen demir ve mangan mineralleri oksitlenir ve ardından çökelir. Mineral tabakaları arasında çökelen demir ve mangan mineralleri ise insan müdahalesi olmaksızın otomatik geri yıkama işlemi ile sistemden uzaklaştırılır.
Otomasyon, Fujisimo otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup, yüksek debilerde özel nano tech sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

 

Arsenik Filtrasyon Sistemleri

Arsenik arıtma, Arsenik ve  kurşun alaşımlarının sertleştirilmesi, boya pigment uygulamaları, cam, tekstil ve çeşitli sanayi dallarında kullanılmaktadır.

ABD’nin Çevre Koruma Organizasyonu EPA arseniği birinci derecede kansorejen maddeler grubuna sokmuş ve sularda müsaade edilen miktarı 5ppm’den daha az’a indirmiştir.

Sudaki arsenik suyla yıkanamayacak bir biçimde tutulduğundan arsenik sulu atık fazı katı atığa dönüştürülmektedir.

 

Mesaj Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Yardıma mı ihtiyacınız var?